Usluga

Vizuelizacija Proizvoda

Naša rešenja za izradu 3D prezentacije plasira vaš prizvod na tržište i pre njegove proizvodnje.

Usluga: 3D vizuelizacija proizvoda

Servis  izrade 3D vizuelizacije proizvoda je idealan izbor ukoliko želite da plasirate novi proizvod na tržište, redizajnirate postojeći, kreirate marketinšku kampanju ili ispitate reakciju budućih kupaca na više varijantnih rešenja. Odabirom ovakvog načina prezentacije predstavićete svoj proizvod na najbolji mogući način.

Zašto odabrati 3D vizuelizaciju?

Savremena tehnologija kompjuterskog modelovanja u potpunosti briše ograničenja, koja su postojala u studijima za fotografisanje ili snimanje. Proizvod može biti smešten u bilo koje željeno okruženje – realno ili fiktivno, enterijer ili eksterijer, u atmosferi i uslovima koje zamislite. Ne postoje granice kada je u pitanju postavka osvetljenja ili zamišljenih efekata.

Menjaju se boje, teksture, detalji i sve karakteristike, koje je, kroz realne prototipove, preskupo ispitivati. Različiti su načini na koje želite da približite proizvod investitoru ili klijentu:

Predstavljanje koncepta- od početne ideje, kroz različite faze razvoja, do finalnog dizajna 
Prikaz sastavnih delova proizvoda, način njihovog povezivanja i funkcionisanja
Implementiranje u različite realne životne situacije, kroz kombinovanje tehnika – spajanje kompjuterski generisanih proizvoda i realnih fotografija
3D vizuelizacija proizvoda predstavlja idealan način testiranja, pre nego što krenete u proizvodnju. Visok nivo realnosti u budućim kupcima stvara osećaj da gledaju pravu stvar. Moguće je jasno prepoznati njihovu reakciju na kvalitet, funkcionalnost i estetiku, što je od krucijalnog značaja pre plasiranja na tržište. Možete dobiti povratne reakcije i sugestije, koje će voditi dodatnom razvoju i unapređenju proizvoda.


Koje proizvode možemo da 3D vizuelizujemo?

Kroz servis 3D vizuelizacije proizvoda predstavljamo sve što zamislite, na način koji predviđa Vaša marketinška vizija. Od pakovanja budućeg proizvoda do složenih mašina i sistema. Paleta primene je neograničena, kao i načini na koje je moguće predstaviti proizvod. 

Neki od proizvoda koji mogu biti 3D modelovani i animirani su: 

• Električni uređaji
• Ambalaža proizvoda
• Rasveta
• Dekorativni elementi i detalji za enterijer
• Sistemi za stambene i industrijske prostore
• Industrijska postrojenja i delovi industrijskih mašina

Ukoliko je potrebno da budući klijenti na bolji način razumeju sklop, možemo predstaviti sastavne delove, a zatim 3D animirati mehanizme i načine njihovog povezivanja i funkcionisanja. Ovo se odnosi na čitav spektar proizvoda. Od onih koji su malih dimenzija i jednostavnih sklopova, sve do složenih automobila i industrijskih mašina.

3D vizuelizacija vodi temeljnom razumevanju proizvoda.

Kako to radimo?

Faza 1 – 3D modelovanje

Na osnovu skica, 2D crteža, smernica i referenci, koje dobijamo, izrađujemo 3D modele proizvoda sa visokim nivoom detaljnosti. Kroz nanošenje slojeva u materijalima i teksturama, čak i isticanjem sitnih nepravilnosti, stvaramo proizvod koji u potpunosti odgovara realnosti. Pojačavanjem realizma postaje idealan za marketinšku kampanju, ekvivalent onom koji bi bio fotografisan u studiu.

Faza 2 – Stavljanje u kontekst

Nakon toga prenosimo vašu poruku o proizvodu, kroz kreiranje iskustva korišćenja. Režiramo scenu koju zamislite, smeštanjem proizvoda u zamišljeni kontekst, u okruženje koje je realno ili je izmaštano. Stvaramo interakciju sa budućim korisnikom na najbolji mogući način. 

Kroz 3D animiranje, prikazom iz različitih uglova i sa raznih udaljenja, budući korisnici u potpunosti razumeju dizajn proizvoda, njegove karakteristike, kao i način korišćenja. Prenosimo Vašu poruku našim sredstvima izražavanja - svetlom i senkom, putanjama kamere i efektima, kojima budimo željenu emociju.

setla-render-web-93
setla-render-web-90

Šta Vi dobijate?

Sigurno ste primetili kakve Vam kampanje, koje vidite na internetu ili TVu, skreću pažnju na sebe. Budite sigurni da su gotovo sve nastale upotrebom 3D vizuelizacije. Polomljeni keks koji lebdi na žutoj podlozi? Reklama za mobilni telefon, čiji svetlosni efekti obasjavaju zamračenu prostoriju? I bilo koji sličan ili sasvim drugačiji scenario. Sve to možemo kreirati za Vas. Ukoliko odlučite da ovo bude način kroz koji ćete svoj proizvod predstaviti tržištu, budite sigurni da će pažnja klijenata biti na vašoj strani.

Zainteresovani za rad sa nama?

footer-logo

SETLA Studio

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Serbia

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

+381 63 11 88 123

+381 63 11 88 123