Usluga

Spoljna vizuelizacija

Kada prodajete ideju, dobra vizuelizacija vredi hiljadu reči.

Usluga: 3D vizuelizacija eksterijera

Kroz servis 3D vizuelizacije eksterijera oživljavamo Vaše projekte. Ideje o spoljašnjem izgledu objekta, kroz najsavremeniju tehnologiju i veštinu upotrebe softvera, pretvaramo u slike. Na njima prikazujemo karakteristike budućeg objekta, kao i sredinu u kojoj se nalazi, sa svim njenim detaljima. Ovaj način prezentacije rešenja značajno povećava šanse za prihvatanje i realizaciju projekta ili prodaju planiranog objekta.

Zašto odabrati 3D vizuelizaciju eksterijera?

Kada predstavljate svoju ideju budućim investitorima ili kupcima, kvalitet arhitektonskog rešenja delimično igra ulogu. Ukoliko ga ne budu u potpunosti razumeli-ostaje još jedan nerealizovan projekat. U oblasti arhitekture, ništa nije važnije nego iskomunicirati ideju na pravi način. Verbalno obrazloženje koncepta, praćeno skicama i crtežima, klijentima bez iskustva u ovoj oblasti neće značiti puno. Potrebno je da vide objekat, jer slika govori više od hiljadu reči.

Zahvaljujući veštini 3D umetnika iz našeg studija, vaša ideja postaje verna replika realnosti i vaš najjači argument u komunikaciji sa klijentima. 

 

munich-residental-3d-render

Kome je namenjena ova usluga?

Uslugu vizuelizacije eksterijera koriste arhitektonski biroi i to za različite potrebe:

• kako bi izradili relevantan portfolio, kroz koji budućim klijentima predstavljaju svoje      dosadašnje projekte i osvajaju njihovu pažnju i poverenje
• za prezentaciju projekata koje trenutno razvijaju
• za potrebe konkursnih rešenja svih vrsta i obima

Ova usluga je namenjena i svim licima i kompanijama koje se bave investicijama i čiji je cilj prodaja nekretnina najrazličitijih vrsta. Kroz uslugu 3D vizuelizacije eksterijera vaši budući kupci u potpunosti razumeju planirani dizajn, što njihovu odluku o kupovini značajno ubrzava. 

Koje tipove objekata 3D vizuelizujemo?

Nema granica kada je u pitanju tip objekta, njegova složenost ili veličina. Predmet vizuelizacije eksterijera mogu biti:

• stambeni objekti i kompleksi stambenih objekata
• javni objekti svih vrsta (galerije, muzeji, koncertne dvorane, kulturni centri..)
• sportski objekti i sportski tereni
• industrijski, energetski i infrastrukturni objekti
• ugostiteljski i komercijalni objekti (hoteli, restorani, tržni centri..)
• objekti na vodi
• vetroparkovi…

setla-render-web-58

Kako to radimo?

Faza 1 – Modelovanje i materijalizacija objekta

Na osnovu tehničke dokumentacije, skica, referenci i svih informacija koje nam obezbedite izrađujemo 3D model objekta. Kroz ovu fazu je moguće ispitati više varijantnih rešenja i doći do najboljeg dizajna.

Nakon modelovanja, pristupamo aplikovanju materijala i tekstura, kroz slojeve, stvarajući efekat potpuno veran realnosti. 

U ovom procesu sugerišemo načine za unapređenje dizajna – materijale, rasvetu i slične elemente, sa ciljem najboljeg predstavljanja objekta.

Ukoliko se objekat odlikuje nekim dizajnerskim, konstruktivnim ili tehnološkim karakteristikama one će biti predstavljene kroz ovu fazu (elementi ekološke arhitekture, solarni paneli, liftovi..).

Faza 2 – Kreiranje okoline objekta

Nakon što u potpunosti iskreiramo objekat ili prostorni kompleks, stvaramo okolinu u kojoj se nalazi. Kroz interakciju sa širim kontekstom, dizajn pokazuje svoj puni potencijal. Analiziramo stvaran svet i učimo iz realnih scenarija. Scena sa planiranim objektom može biti smeštena u bilo koje vremenske uslove, praćena efektima koje zamislite (kiša, sneg ili magla). Kako god Vaša vizija diktira.

Faza 3- Oživljavanje scene

Objekat možemo predstaviti kao neuseljen ili useljen, sa ritmom života koji se odvija oko njega. Dodavanjem detalja poput zelenila, ljudi ili vozila, scena oživljava i ostavlja jak utisak na posmatrača. Na ovaj način se budući kupac povezuje sa objektom na  emocionalnom nivou. To je siguran put koji od posmatrača stvara klijenta.


Načini primene 3D Vizuelizacije Eksterijera

Slike koje nastaju kao rezultat ove usluge možete upotrebiti na razne načine. Za svoju marketinšku strategiju, plasiranjem na internet stranice, društvene mreže, portale, bilborde ili štampani materijal. Mogu se naći na ogradama gradilišta ili razvučene preko skela gradilišta, najavljujući izgled objekta koji se gradi.


Šta Vi dobijate?

Nepogrešivu komunikaciju svoje ideje, koncepta ili arhitektonskog projekta sa budućim investitorom ili kupcem. Sliku svog dizajna, koja odgovara realnosti i koju unapređujemo svojim znanjem i sugestijama. Predstavljanje objekta iz najboljih i najreprezentativnijih uglova, sa akcentom na kvalitetima i vrednostima rešenja.

Odabirom usluge 3D Vizuelizacije prezentujete svoje projekte na najbolji mogući način, gradeći utisak profesionalnosti i stvarate odnos poverenja sa svojim klijentima. 

setla-render-web-19

Zainteresovani za saradnju?

footer-logo

SETLA Studio

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Serbia

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

+381 63 11 88 123

+381 63 11 88 123