Proces rada

SETLA Studio

Ukoliko ćemo raditi zajedno, osećamo da je važno da se lako razumemo. Mislili smo da bi bila dobra ideja da zapišemo niz smernica koje bi pomogle nesmetanoj saradnji između nas i naših klijenata.

01 Dokumentacija klijenta

Potrebe klijenta

Za izradu rendera vašeg projekta potrebne su nam konkretne informacije i detaljni opis rezultata koji koji se očekuje.

 • potrebno je odrediti vrstu rendera (ptičija perspektiva, eksterijer, enterijer, VR360, animacija,...)
 • potrebno je definisati atmosferu i vremenske uslove
 • broj rendera i njihovu rezoluciju u pikselima

Vrsta rendera

Enterijer

interior dizajn - dizajn enterijera

Eksterijer

ekterior 3d rendering

Aerial - ptičija perspektiva

vazdušni prikaz kuća

Cutaway - presek kroz model

rezanje 3d rendering kuće

VR 360º

Annotation 2020-09-02 163040

Animacija

Annotation 2020-09-02 163115

Atmosfera

Dnevna

dan

Noćna

kuća u mraku 3d rendering

Sumrak

sumrak vizelizacija

Vremenski uslovi

Sunčano

sunčana kuća - 3d Rendering

Snežno

sneg kuća 3d rendering

Oblačno

oblačno vreme

Dokumentacija

Dobro pripremljena dokumentacija klijenta, direktno utiče na radni proces i komunikaciju. Preporučujemo slati sledeću dokumetaciju: 

 • pozicije kamera
 • lokacija (Google Maps)
 • projektna dokumentacija
 • reference finalne materijalizacije
 • reference nameštaja i opreme
 • fotodokumetaciju okoline

Pozicija kamere

Najbolji način definisanja kamera je obeležavanje na osnovama konkretnog objekta. Ovde je primer položaja statičnih kamera i tačke gledišta (POV) za VR 360 kamere.

Annotation 2020-09-02 164716

Preporučeno je navesti orijentaciju kamere da li se radi o vertikalnoj ili horizontalnoj (portret ili pejzaž), kao i kratak opis svake kamere šta je u fokusu i šta svaka od kamera prezentuje.

Projektna dokumentacija

U mogućnosti smo da radimo sa svim datotekama koji se koriste u projektovanju i 3D modelovanju. Lista prioritetnih datoteka koju očekujemo je sledeća:

2D file formati:

 • CAD (DWG, PLN, DXF, DGN, DWF)
 • PDF
 • JPG
 • IMG
 • PNG
 • BMP
 • AI
 • TIFF
 • PSD
 • TGA

3D file formati:

 • 3DS (3DS, FBX, OBJ)
 • Auto CAD (3D DWG, 3D DXF)
 • Revit (RVT)
 • Archicad (PLN)
 • SketchUp (SKP)
 • Colada (DAE)
 • Cinema4D (C4D)
 • Rhinoceros (3DM)
 • Z-Brush (ZTL)
 • Marvelous Designer (MD6, ZPRJ)

Poželjno je dostaviti svu moguću CAD dokumentaciju:

 • situacioni plan
 • osnove
 • preseke
 • fasade
 • 3D modele
 • detalje

Takođe:

 • Skice mogu da uštede dosta vremena.
 • Šema boja je takodje dobrodošla.

Molim vas koristite popularne palete boja:

 • Pantone
 • RAL
 • Colorbond
 • Hex
 • Benjamin Moore

Šema boja:

Annotation 2020-09-02 172032

npr. oluk neka bude "colourbound-shale grey", prozori neka budu sivi...

npr. oluk neka bude "colourbound-shale grey", prozori neka budu sivi...

Vizuelne reference

Veoma je važno da referenca bude egzaktna, preporučljivo je poslati i link proizvođača.

Materijal:

Material:

materijal 3d rendering

Nameštaj:

3d rendering nameštaja

npr.  koristiti ovaj kamen za pod, obloge zida kao ovo braon drvo...

npr.  koristiti ovaj kamen za pod, obloge zida kao ovo braon drvo...

npr.  koristiti ovu stolicu za terasu, postavi ovakvu lampu pored sofe...

02 Proces rada

Proces renderovanja je podeljen u četiri faze:

 • Sivi render (Clay)
 • Runda 01
 • Runda 02
 • Runda 03

Šema procesa

Sivi model (Clay)

Na osnovu dokumentacije i zahteva klijenta, izrađujemo sivi model (clay). U ovoj fazi razvoja projekta fokus je na:

 • geometriju
 • ugao kamere
 • atmosferu

Rezolucija slike koju dostavljamo klijentu je 2000px. (2K)

Tek kada usaglasimo pozicije kamera i geometriju prelazimo na sledeću fazu rada (Runda 01).

 

Annotation 2020-09-05 130329
Annotation 2020-09-05 130213

Runda 01

Kad usaglasimo stavove iz Sivog modela, počinjemo sa kreiranjem Runde 01. Ovo je najkompleksnija faza i za njenu izradu je potrebno najviše vremena. U ovoj fazi bavimo se:

 • materijalizacijom
 • atmosferom
 • detaljima modela
 • vegetacijom
 • osnovnom post-produkcijom

Rezolucija slike koju dostavljamo klijentu je 2000px. (2K)

 

Annotation 2020-09-05 131944
Annotation 2020-09-05 132037

Runda 02

Kompletan utisak vizuelnih prikaza postiže se nakon sagledanja materijalizovanih rendera. U ovoj fazi proaktivno sa klijentom radi se na unapređenju i korigovanju pojedinosti uočenih na renderu prethodne runde.

 • sve korekcije
 • dodavanje detalja
 • naše sugestije za poboljšanje

Rezolucija slike koju dostavljamo klijentu je 2000px. (2K)

 

Annotation 2020-09-05 132548
Annotation 2020-09-05 132623

Runda 03

Ovo je poslednja faza razvoja projekta. Sva pažnja posvećena je finalnim korekcijama i detaljnoj post produkciji.

 • korigovanje svih detalja
 • finalna post produkcija

Rezolucija slike koju dostavljamo klijentu je 4500px. (4K)

 

Annotation 2020-09-05 132826
Annotation 2020-09-05 132816

Ukoliko klijent u nekoj od faza zahteva da render bude u finalnoj rezoluciji (4500px), automatski dolazimo do finalne runde i nakon toga se sav rad smatra dodatnim radom.

Dodatni rad

Vanstandardni zahtevi klijenta koji nisu navedeni u standardnom procesu rada biće dodatno ukalkulisani u ukupno vreme izrade projekta. Spečificni zahtevi klijenta biće predhodno najavljeni i uračunati kroz dodatne sate studija koji su dogovoreni ugovorom.

 • Runda 04, 05, ...
 • Rezolucija veća od 4500px
 • Kompleksna geometrija modela
 • Specifični zahtevi klijenta

03 Vreme

Vremenski okvir

Sledeće stvari direktno utiču na vremenski okvir izrade rendera:

 • vrsta rendera
 • veličina projekta
 • komunikacija i dostupnost klijenta u toku rada (arhitekta, dizajner, agent, posrednik, ...)
 • količina detalja na renderu
 • sadržaj dokumentacije
 • potreba za modelovanje specifičnih modela (nameštaja, dekoracije, mobilijara, okoline, prirode, ...)

Vreme utrošeno na izradu rendera direktno utiče na kvalitet finalnog proizvoda.

Nakon analize potrebe klijenta i navedenih faktora možemo ugovoriti cenu i vreme izrade.

Više vremena - bolji kvalitet

Annotation 2020-09-05 135546

Kompleksna i nepotpuna dokumentacija, čekanje na uputsva između rundi.

Annotation 2020-09-05 135639

Precizna i kompletna dokumentacija u startu, dobra i koncizna komunikacija.

Annotation 2020-09-05 140121
Annotation 2020-09-05 140324

Vreme utrošeno na konsulatcije sa klijentom

Annotation 2020-09-05 140334

Vreme rada Setla studija

Osnovne stvari za neometan proces rada i pametno utrošeno vreme.

 • Kompletna dokumentacija
 • Dostava dokumentacije od strane klijenta na vreme
 • Bez dodatnih poslova za isto vreme izrade (rok isporuke)
 • Moderan način vizuelne komunikacije

Svesni smo da dobro utrošeno vreme donosi materijalni dobitak našim klijentima.

04 Finalni proizvod

Gotovo!

Proizvod je dobar samo ako su obe strane zadovoljne saradnjom.

Setla studio je investirao 2020.god. u storage i nudi mogućnost svim svojim klijentima čuvanje dokumentacije u trajanju od 2 godine, a ekskluzivnim od 5 - 10 godina.

Čuvanjem dokumentacije svojim klijentima obezbeđujemo mogućnost dorade projekta sa minimalnim troškovima i vremenom rada.

Naš cilj je dobar prizvod, samim tim reklamiramo sebe. Trudimo se da zadovoljimo sve klijentove želje na projektu.

Zainteresovani ste da radite sa nama ili imate neka pitanja?

Kontaktirajte nas.

Proizvod je dobar samo ako su obe strane zadovoljne saradnjom.

 

Setla studio je investirao 2020.god. u storage i nudi mogućnost svim svojim klijentima čuvanje dokumentacije u trajanju od 2 godine, a ekskluzivnim od 5 - 10 godina.

Čuvanjem dokumentacije svojim klijentima obezbeđujemo mogućnost dorade projekta sa minimalnim troškovima i vremenom rada.

Naš cilj je dobar prizvod, samim tim reklamiramo sebe. Trudimo se da zadovoljimo sve klijentove želje na projektu.

 

Zainteresovani ste da radite sa nama ili imate neka pitanja ? Kontaktirajte nas.

Annotation 2020-09-05 141624
footer-logo

SETLA Studio

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Serbia

Despota Stefana 2A
18000 Niš, Srbija

+381 69 15 50 225

+381 69 15 50 225